Till innehåll

Köttproduktion

Närproducerat och ekologiskt nötkött av rasen Aberdeen Angus från Stallbacken i Skäret.

Produktionen drivs helt ekologiskt utan användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Våra djur äter enbart gräs som dessutom är producerat av oss själva.

Naturbetande Aberdeen Angus är helt oslagbar i kvalitet och smak. Mörare och saftigare än andra med en marmoreringen av köttet i en klass för sig!

Angus har inte de största mest svällande musklerna och inte heller den allra högsta tillväxten. Istället för bulkproduktion är det förmågan att omvandla gräs till ett moget, saftigt och välmarmorerat kött som är rasens kännetecken.

Marmorerat kött innebär att det inuti muskeln (intramuskulärt) finns insprängda fettceller som bidrar till att göra köttet mörare och saftigare. Eftersom fett fungerar som smakbärare bidrar det även till att göra köttet än mer välsmakande.

Fettsyrasammansättningen skiljer sig mellan det marmorerade fettet och det utanpåliggande fettet (s k putsfett) på det viset att halten Omega 3-fettsyror är högre i det marmorerade fettet. Kött från Angus har ofta en högre andel Omega 3-fettsyror än kött från andra raser men det beror inte så mycket på genetiska orsaker som på uppfödningssättet. Kött från djur som utfodras med mycket gräs har en högre andel Omega 3-fettsyror än kött från djur som utfodras med mycket kraftfoder (spannmål, soja, raps etc.). Eftersom Angus lämpar sig väl för uppfödning på gräs bidrar det till att öka köttets halt av Omega 3-fettsyror.

Angus slaktas vid en högre ålder än vad som är normalt för de flesta andra raser, det gör att köttet tillåts att mogna vilket tillsammans med den stora andelen gräs i foderstaten gör att köttet utvecklar en intensivare köttsmak.

Allt sammantaget gör köttet från Angus till finsmakarens val.


Så här går det till att köpa:
Vid beställning av en köttlåda sätts du upp på en bokningslista. När listan är fulltecknad (7-8 lådor) slaktas ett djur och vi meddelar dig när leverans kommer att ske, normalt 15 dagar efter det att djuret slaktats. Traditionellt styckat kött. Ca 10kg köttfärs samt 10kg styckdetaljer (benfritt) – ca 20kg, 149kr/kg. Lådan hämtas enligt överenskommelse med Lasse.

Vi säljer också köttfärs 90:-/kg, minimum 10 kg per leverans.

Hantering när du får hem köttet: Det
är viktigt att köttfärsen omgående tas omhand och fryses ned. Köttet klarar sig minst 3 veckor i sina vakuumförpackningar i kyl, under förutsättning att förpackningen är hel. Mörningsprocessen fortsätter i påsarna och köttet blir bara bättre. Om vakuumet har släppt i påsen måste köttet tillagas samma dag alternativ läggas i frysen.

Välkommen med er beställning till Lasse på tel 070-608 00 00, mail: lasse@stallbacken.net

Tillbaka till innehåll