Regler - Stallbackens Ridskola

Sök
Till innehåll

Huvudmeny:

Regler

Ridskola

Alla ridande på ridskolan måste vara medlemmar i Luleå Sörbyars Ridklubb och är i och med det  automatiskt olycksfallsförsäkrade (se försäkringsvillkoren under rubriken försäkring ).
Medlemsavgiften betalas in mot faktura på plusgiro 1022846-8. Avgiften är 200:-/person/år. Börjar man rida i december månad avser avgiften även nästkommande år. Både medlemsavgift och ridavgift skall vara betalda innan ridning får påbörjas.

Ridabonnemanget är personligt och kan ej överlåtas. När man tackat ja till plats i ridgrupp förbinder man sig att följa gällande abonnemangsregler, dessa är tillgängliga genom hemsidan och på anslagstavlan i stallet.

Vid utebliven/sen betalning skickas påminnelse med påminnelseavgift på 100kr samt 10 dagars betalningsfrist, därefter lämnas ärendet till inkasso. Vid för sent inkomna ridavgifter kan vi ej garantera plats i er befintliga ridgrupp.

All uppsägning av abonnemang skall ske skriftligen och muntligen senast 4 veckor innan gällande ridperiod börjar till: Benita Nyman Skäret 163, 975 92 Luleå, benita@stallbacken.net och via mail till lulea.sorbyars.rk@hotmail.se i annat fall förbinder ni er att betala nästkommande ridperiod
. Uppsägningen skall bekräftas av Benita. Ridavgifterna är inte återbetalningsbara annat än vid sjukdom fler än 6ggr i följd, stärkt med läkarintyg återbetalas resterande ridtillfällen.
Vid oförutsedda händelser så som sjukdom, brand etc, som påverkar verksamheten och omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal kommer ingen ersättning utbetalas, ej heller igenridning.
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny